Landskap – funksjonelle løsninger for uterom

Be om tilbud

Landskap og uterom

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg er attraktive og slitesterke natursteinsbelegg som kan installeres på alle typer fast underlag. Løsningen kan benyttes for alle typer offentlige bygg og anlegg, i uterommene til næringsbygg, i boligprosjekter og innen samferdsel. For områder med stor trafikkbelastning har vi utviklet Barrikade Steindekke trafikk. Alle løsningene er fugefrie, og en kan velge mellom mange ulike steintyper, og kombinasjoner av disse for å få det utrykket en ønsker.

Offentlige bygg og anlegg

Natursteinsbeleggene egner seg utmerket til utsmykking av det offentlige rom, slik som i parker, på torg og plasser, på strandpromenader og i utearealene rundt bygninger og i atrier. Dekkene skaper attraktive miljøer samtidig som de gir et enkelt vedlikehold.

Utearealer og næringsbygg

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg kan en sørge for at utearealene rundt næringseiendommer blir mer attraktive og løfter bygget. Det kan feks. Benyttes i inngangspartier, på parkeringsplasser og i gangarealer.

Bolig

Natursteinsbeleggene egner seg godt til oppkjørsler og inngangspartier til boliger for å skape vedlikeholdsvennlige og attraktive miljøer. I større boligsameier vil en kunne benytte dekkene til å forskjønne utearealene, slik som gangstier og andre uterom.

Samferdsel

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg har en bred anvendelse i ulike samferdselsprosjekter slik som gangbroer, gangveier, sykkelstier, perronger, fortau og rundkjøringer. Løsningene egner seg vel så mye til utsmykking som til å skape attraktive, vedlikeholdsvennlige miljøer. For arealer med stor trafikk kan en benytte Barrikade Steindekke Trafikk.