Innemiljø – når velvære er viktig

Be om tilbud

Innemiljø

Tenk deg en sammenhengende gulvflate som er estetisk tiltaende, og samtidig slitesterk og lett å holde ren. Det er slike løsninger Hesselberg Bygg, vår leverandør,  har bestrebet seg på å utvikle for innmiljøer, det i tillegg til at de skal være gode miljømessige valg. Noen steder stilles det høyere krav til komfort, andre steder til støydemping. Vi kan tilby en portefølje av systemer med ulike utseende og egenskaper. Riktig valg av løsning for et bestemt bruksområde gir fornøyde brukere.

Butikk

Butikkgulv skal være med på å framheve forretningens profil og det signalet en sender til kunder. En kan velge å la gulvet fremheve produktene, eller at det underordner seg dem. Uansett er det viktig med funksjonelle gulv som er egnet for belastningene i ulike butikkmiljøer slik som fotgjengertrafikk, punktlaster eller søl. Hesselberg Bygg kan levere en serie med butikkgulv velegnet for ulike miljøer.

Publikumsarealer

Publikumsreal skal som regel være representative arealer som gir brukerne en god opplevelse. Men like viktig som estetikk er slitestyrke, siden det ofte er stor gangtrafikk i slike arealer, og som alltis renholdsvennighet.

Kontor

Kontor – der medarbidere skal trives. Det viktigste designkriteriet for et kontor er at menneskene som jobber der skal trives. Dette betinger at gulvene må være gode å gå på, de må medvirke til et godt innklima og helst redusere støy. Samtidig er det viktig med renholdsvennlighet og slitestyrke.

Hotell – Restaurant

Hygiene på topp. Restauranter og hoteller krever gulv som et designelement i interiøret, samtidig som det skal medvirke til en god opplevelse for kunder og et godt arbeidsmiljø for de ansatte. I restauranter er det spesielt viktig med tette overflater og renholdsvennlighet.

Kjøpesentre

Fugefritt i fellesarealene. Gulvene i et kjøpesenter kan inngå som et viktig arkitektonisk element for å framheve en profil, enten en fokuserer på farge eller formgivning. Slitestyrke og renholdsvennlighet er alltid viktig. Hesselberg Bygg har gode løsninger både for nybygg og rehabilitering.

Skole / sykehus

Gode løsninger for myke miljøer.

På skoler og sykehus er det viktig med funksjonelle, men samtidig estetisk tiltalende løsninger. Det kan være behov for støydemping og i noen tilfeller ønsker man områder med økt komfort. Det er alltid viktig med renholdsvennlige løsninger som gir gode hygieniske forhold.