Industrigulv – Tøffe belegg for tøffe miljøer

Be om tilbud

Industrigulv

Ingen gulv utsettes for så store påkjenninger som industrigulv, i form av mekanisk belastning, kjemisk belastning og termisk belastning. Samtidig er funksjonskravene svært ulike for ulike typer industri. Felles for alle er ønsket om et holdbart og vedlikeholdsvennlig gulv som også er med på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Hesselberg Bygg kan tilby mer enn 20 ulike gulvsystemer som i sum skal dekke alle de ulke behovene som finnes i industrien. Vi arbeider sammen med et nettverk av spesialentreprenører som har fått opplæring i disse systemene. Vi er derfor trygge på at vi kan gi deg som kunde en løsning som dekker ditt behov.

Produksjon

Produksjonsbedrifter kjennetegnes gjerne av at det er mange folk som arbeider på gulvet og at det er svært viktig med et lyst, trivelig, ryddig og sikkert arbeidsmiljø. Det forekommer mange ulike typer mekanisk belastning. Det er som regel moderate termiske- og kjemiske belastninger. I noen tilfeller kan det være krav til at det ikke skal oppstå statisk elektrisitet. I enkelte typer produksjon, slik som i farmasøytisk industri, er det ekstreme krav til hygiene. Dette fordrer en svært tett overflate på belegget.

Næringsmiddel

Næringsmiddelndustri er blant de mest krevende områdene gulvmessig, på grunn av stor belastning i kombinasjon med svært strenge krav til hygiene. I tillegg er det også veldig ulike krav i ulike deler av næringsmiddelindustrien, slik som for eksempel bakerier og fiskeforedling.

Den mekaniske belastningen varierer, akkurat som termisk belastning og kjemikaliebelastningen og må spesifiseres før en velger løsning. Felles for alle er at det er viktig med et lyst og trivelig arbeidsmiljø, at det i alle våte soner må sørges for sklisikring. Gulvene må også være lette å holde rene slik at det blir minimale muligheter for framvekst av bakterier.

Parkeringshus

I parkeringshus er det spesielt store mekaniske belastninger som følge av biltrafikk, i særdeleshet der hvor piggdekk er mye brukt. Det blir dratt inn mye vann med bilene, også i kombinasjon med veisalt. Det er avgjørende at belegget tetter betongkonstruksjonen sik at en unngår armeringskorrosjon og at det ikke drypper saltinnholdig vann ned på biltak i etasjen under.

I et parkeringshus med eksisterende sprekker må en velge et belegg som bygger over disse sprekkene. Et nytt parkeringshus bør prosjekteres slik at en unngår sprekkdannelse.

Verksted

I verksteder er det som regel høy mekanisk belastning fra kjøretøy. Det kan forekomme oljesøl og lignende som krever riktig kjemikaliemotstand i tillegg til at en må sørge for sklisikring for å etablere et trygt arbeidsmiljø. Gulvene skal også være lette å holde rene for å unngå at det samler seg støv og skitt.

Lager og terminaler

Lager og terminaler er som regel store areal der det er krav til planhet og en jevn overflate. Enkelt renhold og et støvfritt miljø er en forutsetning. Gulvene i lagre og terminaler blir utsatt for mekanisk belastning fra truckkjøring og andre transportmidler og det er punktbelastning fra reoler. Avhengig av hva som lagres kan det være krav til at det ikke bygger seg opp statisk elektrisitet på et lager.

Industrigulv

Ingen gulv utsettes for så store påkjenninger som industrigulv, i form av mekanisk belastning, kjemisk belastning og termisk belastning. Samtidig er funksjonskravene svært ulike for ulike typer industri. Felles for alle er ønsket om et holdbart og vedlikeholdsvennlig gulv som også er med på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Hesselberg Bygg kan tilby mer enn 20 ulike gulvsystemer som i sum skal dekke alle de ulke behovene som finnes i industrien. Vi arbeider sammen med et nettverk av spesialentreprenører som har fått opplæring i disse systemene. Vi er derfor trygge på at vi kan gi deg som kunde en løsning som dekker ditt behov.